i2L Instituut voor Innovatie en Leren

advies

home home home

I2L, innovatie is specialist in radicale innovatie strategie en het sturen van maatschappelijke transities.

De volgende vragen zijn typerende vragen waarop wij adviseren:

- Hoe kan de succeskans van radicale en baanbrekende innovaties worden vergroot?

- Welke factoren beinvloeden maatschappelijke transitieprocessen?

- Wat zijn goede strategieen voor het versnellen van maatschappelijke transitieprocessen? 

 

Alle vraagstukken worden benaderd vanuit een systeemperspectief waarin de interactie tussen actoren die betrokken zijn bij innovatie en transitieprocessen centraal staat.