i2L Instituut voor Innovatie en Leren

trainingen

home home home

Ons aanbod bestaat uit in-company trainingen en coaching in het Hoger en Primair Onderwijs, en particuliere begeleidingstrajecten voor studenten en promovendi.  

 

Het gehele trainingsaanbod wordt onder supervisie van Marjan Ossebaard uitgevoerd.

 

Stressreductie voor promovendi

De kernvaardigheid Mindfulness wordt aangeleerd. Met aandacht kunnen waarnemen wat er in het hier-en-nu gebeurt en met een milde houding naar jezelf en anderen leren kijken, leidt tot effectiever om kunnen gaan met werkstress en de wisselvalligheden in je leven.

Meer informatie »

Effectief begeleiden van masteronderzoek

Deze cursus is alleen bestemd voor promovendi die afstudeerstudenten (gaan) begeleiden. Je leert een begeleiding goed vorm geven, met speciale aandacht voor het plannen van het traject, gespreksvoering en het geven van feedback op schriftelijk werk.

Meer informatie »

Interviewen voor wetenschappelijk onderzoekers

Je leert hoe je een interview goed voorbereid: welk denkwerk moet je vooraf doen om tot een goed interviewschema te komen? Ook leer je hoe je vragen goed formuleert, en andere -voor interviewen specifieke- gespreksvaardigheden.

Meer informatie »

Voorbereiden van wetenschappelijk onderzoek

Je leert in deze cursus hoe je een probleemstelling goed uitwerkt, om te komen tot een onderzoeksopzet die effectief sturing geeft aan het uitvoeren en rapporteren van je onderzoek.

Meer informatie »

Aanpakken van Studie-uitstelgedra

Chronisch uitstelgedrag bij studietaken kan versterkkende negatieve gevolgen hebben. Deze cursus heeft tot doel het uitstelgedrag te doorbreken, door inzicht te geven in wat ons ten diepste drijft om steeds maar niet te doen, wat we eigenlijk wel graag willen.

Meer informatie »

Effectief studeren

Studenten leren de vaardigheden om snel en effectief relevante informatie uit teksten te halen, die vast te leggen en zo te verwerken dat het op academisch niveau beheerst wordt.

Meer informatie »