i2L Instituut voor Innovatie en Leren

publicaties

home home home

Het effect van positieve persoonsgerichte reflectie op academisch uitstelgedrag

Een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een interventie die gericht is op het verminderen van uitstelgedrag.

Samenvatting

We onderzochten het effect van een didactische interventie, toegevoegd aan een cursus met een cognitief gedragsmatige aanpak, en gericht op de aanpak van academisch uitstelgedrag. Deze interventie (“positieve persoonsgerichte reflectie”) stoelt op het idee uit de positieve psychologie, dat het in een begeleidingssetting waardevol is om juist te benadrukken wat sterk is in mensen. De interventie bestaat uit het aanzetten tot reflectie op de persoonlijke kwaliteiten en idealen van de cursist, middels vragen stellen en feedback geven, door docent en medecursisten. In een pretest-posttest ontwerp zijn twee cursusprogramma’s met elkaar vergeleken. Deze programma’s verschilden slechts in één opzicht van elkaar, namelijk in genoemde interventie. Als meetinstrument voor de mate van uitstelgedrag gebruikten we de PATS-vragenlijst. Na afloop van beide cursusprogramma’s is een vermindering van academisch uitstelgedrag waarneembaar. Deze vermindering is in het programma met de positieve persoonsgerichte interventie significant groter dan in het programma zonder. We concluderen dat positieve persoonsgerichte reflectie heeft een positief effect op de reductie van academisch uitstelgedrag, wanneer deze interventie wordt ingebracht in een cursus met een cognitief gedragsmatige aanpak.